Forside 2017-11-07T18:45:22+00:00

Drift status

 

Nyt fra vandværket

Der er d.7/11 konstateret gult/brunt vand i forsyningsområdet. Dette skyldes at beredskabet har afprøvet brandhaner i byen. Dette giver en markant trykforskel, som kan løsne okker i vandledningerne. Vi har før bedt beredskabet om at advisere os når de afprøver hanerne, hvilket de dog ikke har gjort.

Nyheder

Assens Vandværk blev stiftet i august 1896, og der er adskillige underholdende beretninger gennem vores vandværks historie.
Mange af disse historier kan læses i Jørgen Toubro’s Jubilæumsbog, som blev udgivet i anledning af Assens Vandværks 100 års jubilæum i 1996.

Der findes f.eks beretningen om det vandfrådsende mejeri i Assens, som stjal vandet fra de øvrige på ledningen, hvilket resulterede i, at man satte en stophane med lås, på ledningen til mejeriet, som først kunne åbnes når det var tvingende nødvendigt og hvis man fandt manden med nøglen.

Det var i øvrigt på Assens Vandværks initiativ, at man i 1938 fik gadelys, som byen selv skillingede sammen til.

I starten var det en luksus med rindende vand i hanerne, men vandhanerne var placeret udendørs, måske et levn fra vanen med at hente vandet med pumpen fra egen brønd.