Assens vandværk

Flyttemeddelelse

Flytning vedrører følgende adresse:

Fraflytter:

(Ny adresse)
(Benyttes til overførsel af tilgodehavende)

Tilflytter:

(Hvis tilflytter ikke har bopæl på adressen)

Ejendomsmægler:

Andet: