Assens vandværk

Historie

Assens Vandværk blev stiftet i 1896. Det første vandværk blev bygget på Damvej 1. Via vindmølle og pumpe, blev vandet pumpet op til en højdebeholder på Syrenvej 7. I 1908 var vandværket allerede for lille og man ledte efter en ny placering, byens højeste punkt, og dette var Bildes Bakke ved Spættevej.
Dette krævede 2 ekstraordinære generalforsamlinger, den ene vedtog at bygge det nye vandværk, den anden var indkaldt af bekymrede borgere, der mente det ville blive for dyrt. Vandværket blev dog bygget med en højdebeholder på 1500 tønder vand.
I 1911 blev hovedledningen udvidet til at gå ud forbi mejeriet, til Byggeforeningen Fremtidens Huse. Omkring 1913-14 kom der elektricitet i Assens og i 1915 købte vandværket el-motorer, der gjorde det muligt at skifte mellem strøm fra Randers kommunale el-værk og den strøm Vorherre leverede via vindmøllen.
I 1959 begynder man at tænke på nyt vandværk, grundet for lidt vand i hanerne hos forbrugerne og i 1960 havde vandværket fået vandindvindingstilladelse til at pumpe 110.000 kubikmeter op. I 1982 købte værket en grund på Edderupvej, hvor det nuværende vandværk ligger.
I 1987 lægges der ledning ned til  Kongsdal. Vandindvindingstilladelsen er nu oppe på 205.000 kubikmeter.
Værket på Edderupvej blev meldt færdig i 1989 – pris ca. 800.000 kr. Fra 1. april 1990 skal alt nybyggeri have vandur og d. 31. december 1994 skal alle have vandur monteret.
I 2000 blev vandværket på Spættevej lukket og i 2011 blev værket på Damvej lukket. I dag leveres der vand udelukkende fra værket på Edderupvej, der har 3 boringer. Den oppumpede mængde er i 2018 ca. 75.000 kubikmeter.